| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015r Dz.U. poz. 1515), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz.U. z 2014r. poz. 849; z 2015r. poz. 528, poz.699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz.1381, z 2014r. poz.40, z 2015r. poz.1045) i art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz.465, z 2015r. poz.1045) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku od nieruchomości:

1) wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) - stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;

2) wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) - stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały;

3) wzór formularza Dane o nieruchomościach (ZN-1/A), stanowiącego załącznik Nr 1 do informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości - stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały;

4) wzór formularza Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B), stanowiącego załącznik Nr 2 do informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości - stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały;

§ 2. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku rolnego:

1) wzór formularza deklaracji na podatek rolny (DR-1) - stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały;

2) wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) - stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały;

3) wzór formularza Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A), stanowiącego załącznik Nr 1 do informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny - stanowiący załącznik Nr 7 do uchwały;

4) wzór formularza Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B), stanowiącego załącznik Nr 2 do informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny - stanowiący załącznik Nr 8 do uchwały;

§ 3. Określa się następujące wzory formularzy dla podatku leśnego:

1) wzór formularza deklaracji na podatek leśny (DL-1) - stanowiący załącznik Nr 9 do uchwały;

2) wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) - stanowiący załącznik Nr 10 do uchwały;

3) wzór formularza Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A), stanowiącego załącznik Nr 1 do informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny - stanowiący załącznik Nr 11 do uchwały;

4) wzór formularza Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B), stanowiącego załącznik Nr 2 do informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny - stanowiący załącznik Nr 12 do uchwały;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.

§ 5. Traci moc : Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 56, poz.997),

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Darłowie


Krystyna Sokolińska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/109/2015
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 października 2015 r.
Zalacznik12.pdf


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej -dotyczącą ogłaszania tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej -wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »