reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/59/2015 Rady Gminy Świdwin

z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Świdwin:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton - stawki określa załącznik Nr 1.

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton- stawki określa załącznik Nr 2.

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - stawki określa załącznik Nr 3.

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - stawki określa załącznik Nr 4.

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - stawki określa załącznik Nr 5.

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - stawki określa załącznik Nr 6.

7) od autobusów - stawki określa załącznik Nr 7.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Świdwin Nr XLII/317/2014 z dnia 30 października 2014 roku w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady


mgr Anna Olejniczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/59/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 17 listopada 2015 r.

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku

(w zł)

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

754

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

921

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1174

Przewodnicząca Rady


mgr Anna Olejniczak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/59/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 17 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

13

0

391

13

14

391

606

14

15

606

841

15

841

2061

TRZY OSIE

12

17

391

582

17

19

582

781

19

21

781

1013

21

23

1013

1560

23

25

1560

2431

25

2431

2431

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

1013

1054

25

27

1054

1769

27

29

1769

2 705

29

31

2705

3045

31

3045

3045

Przewodnicząca Rady


mgr Anna Olejniczak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/59/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 17 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
OD CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW OD 3,5 TONY I PONIŻEJ 12 TON

Nacisk na siodło ciągnika

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka podatku

(w zł)

1

2

3

do 8,0 ton

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1495

Przewodnicząca Rady


mgr Anna Olejniczak


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/59/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 17 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy+naczepa,

ciągnik balastowy+przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

1

2

3

4

DWIE OSIE

12

18

0

611

18

25

611

1018

25

31

1018

1468

31

1926

2350

TRZY OSIE

12

40

2070

2514

40

2514

3090

Przewodnicząca Rady


mgr Anna Olejniczak


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/59/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 17 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
OD PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ OD 7 TON I PONIŻEJ 12 TON

Dopuszczalna masa całkowita łącznie z pojazdem silnikowym

Stawka podatku

(w zł)

1

2

od 7 ton i poniżej 12 ton

273

Przewodnicząca Rady


mgr Anna Olejniczak


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/59/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 17 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁACZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ
RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

- naczepa, przyczepa+ pojazd

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku

(w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

JEDNA OŚ

12

18

0

199

18

25

261

492

25

492

867

DWIE OSIE

12

28

266

466

28

33

928

1282

33

38

1282

1911

38

1730

2350

TRZY OSIE

12

38

1040

1452

38

1452

2350

Przewodnicząca Rady


mgr Anna Olejniczak


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/59/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 17 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
OD AUTOBUSÓW

Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka podatku

(w zł)

1

2

a) mniejsza niż 22 miejsca

1051

b) równej lub większej niż 22 miejsca

2136

Przewodnicząca Rady


mgr Anna Olejniczak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama