reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/100/2016 Rady Gminy Świdwin

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

46 000,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

46 000,00 zł

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1. Po stronie dochodów budżetu kwotą

23 037 824,29 zł

w tym:

- dochody bieżące

22 687 824,29 zł

- dochody majątkowe

350 000,00 zł

a) dotacja na zadania zlecone

7 051 593,89 zł

2. Po stronie wydatków budżetu kwotą

22 392 308,29 zł

w tym:

- wydatki bieżące

21 841 414,29 zł

- wydatki majątkowe

550 894,00 zł

a) wydatki zadań zleconych

7 051 593,89 zł

3. Przychodem (wolne środki)

135 000,00 zł

4. Rozchodem (spłata kredytów i pożyczek)

780 516,00 zł

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Anna Olejniczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Gminy Świdwin
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

ŚWIDWIN

Nr dokumentu

XIX/100/2016

Data podjęcia

2016-06-30

Rodzaj

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

46 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

10 000,00

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

10 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

36 000,00

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

36 000,00

Razem:

46 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Gminy Świdwin
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

ŚWIDWIN

Nr dokumentu

XIX/100/2016

Data podjęcia

2016-06-30

Rodzaj

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

700

Gospodarka mieszkaniowa

15 000,00

70095

Pozostała działalność

15 000,00

4260

Zakup energii

15 000,00

757

Obsługa długu publicznego

-28 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-28 000,00

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

-13 000,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

-15 000,00

851

Ochrona zdrowia

10 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10 000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

49 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

36 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

36 000,00

90095

Pozostała działalność

13 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

Razem:

46 000,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama