reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/176/2010 Rady Gminy Kraszewice

z dnia 31 sierpnia 2010r.

dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Kraszewice do stanu faktycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010r. Nr 57 poz. 356), uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z utworzeniem nowych ulic dostosowuje się opis granic okręgów wyborczych, utworzonych uchwałą Nr XXXV/143/2002 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy Kraszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, określony w załączniku do uchwały, do stanu faktycznego, poprzez uporządkowanie wykazuulic, bez dokonywania zmiany granic, w następujący sposób:

1) w okręgu wyborczym Nr 5, w rubryce określającej granice okręgu wyborczego po wyrazach "Sołectwo Kraszewice-A- sołectwo nr 1 dodaje się wyrazy "ulice Ciasna, Głuszyńska, Grabowska, Kaliska, Ks. Strugały, Leśna od nr 1 do 12, oraz 14, 16, Mickiewicza, Plac Wolności, Polna, Sienkiewicza, Słowackiego, Szkolna, Wieluńska od nr 1-58, oraz 60, 64, 66, 68, Wieruszowska."

2) w okręgu wyborczym nr 6 w rubryce określającej granice okręgu wyborczego: po wyrazach "Sołectwo Kraszewice - A - sołectwo nr 2 dodaje się wyrazy "ulice Leśna nr: 13, 15, 17-42, Młyńska, Wieluńska nr: 59,61, 63, 65, 67, 69, 70 - 170, Zielona"

§ 2. Jednolity wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, z uwzględnieniem zmian określonych w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§ 4. Uchwałę przekazuje się po jednym egzemplarzu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/176/2010
Rady Gminy Kraszewice
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały XXXVIII.176.2010

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama