| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/141/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/198/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów głosowania i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Środa Wielkopolska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej, na wniosek Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska uchwala, co następuje :

§ 1. W związku z aktualizacją granic obwodów do głosowania, dokonaną poprzez dodanie nowo powstałych ulic, treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr XV/198/2004 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów głosowania i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Środa Wielkopolska otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Mieloch


Uzasadnienie

do uchwały Nr XII/141/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/198/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów głosowania i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Środa Wielkopolska. W związku z powstaniem nowych ulic w granicach obwodów głosowania zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały Rady Miejskiej uwzględniającej faktyczną przynależność poszczególnych ulic do obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Środa Wielkopolska. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej uaktualnienie opisu obwodów np. przez uporządkowanie nazw miejscowości lub dodania nowych ulic musi być dokonane przez Radę Miejską w drodze podjęcia właściwej uchwały (aktualizacyjnej) tak, więc czynności tej nie może wykonać Burmistrz Miasta przez wydanie stosownego zarządzenia.

Załącznik do Uchwały Nr XII/141/2011
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

zał.obwody głosow.25.08.2011.141

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »