reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 29 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Krajenka lub jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717;Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111;Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420; Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 106 poz. 675; Nr 40 poz. 230; z 2011 r.: Nr 117 poz. 679;Nr 134 poz. 777; Nr 21 poz. 113; Nr 217 poz. 1281; Nr 149 poz. 887) i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2009 r.Nr 157, poz. 1240, z 2010 r.: Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152 poz. 1020, Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257 poz. 1726, z 2011 r.: Nr 201 poz. 1183; Nr 185 poz. 1092; Nr 234 poz. 1386; Nr 291 poz. 1707; Nr 240 poz. 1429) Rada Miejska w Krajence uchwala co następuje:

§ 1. § 1 W uchwale nr XLII/239/10 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i Miastu Krajenka lub jej jednostkom organizacyjnym wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: Należności mogą być umarzane w całości z urzędu, jeżeli:

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,

3) §2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

4) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Jeżeli w ustalonych terminach dłużnik nie dokonał spłaty odroczonej lub rozłożonej na raty należności, cała należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naliczonymi od pierwotnego terminu płatności.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama