reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Miejskiej w Przedczu

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Rada Miejska w Przedczu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Przedecz.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien:

1. Posiadać aktualny wpis do do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Posiadać zaplecze techniczno - biurowe, odpowiednie do ilości sprzętu oraz zatrudnionych pracowników, spełniające wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także plac o powierzchni umożliwiającej garażowanie środków transportu przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem.

3. Posiadać środki transportu odpowiednie do rodzaju prowadzonej działalności, tj. pojazdy asenizacyjne, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617)w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę.

4. Posiadać miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów opisanych w pkt 3, spełniające wymagania ochrony środowiska lub umowę z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi.

5. Posiadać oznakowane pojazdy do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi.

6. Podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zapewnić obsługę wykwalifikowanych pracowników, nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych, a także dróg na trasie przejazdu pojazdów.

7. Udokumentować gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez podmiot prowadzący oczyszczalnie ścieków .

8. Przekazywać nieczystości ciekłe wyłącznie do stacji zlewnych przy oczyszczalniach ścieków.

9. Prowadzić ewidencję umów na odbieranie i transportowanie nieczystości ciekłych zawartych z właścicielami nieruchomości oraz ilości nieczystości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Przedecz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama