reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa; Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

z dnia 10 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia do wykonania zadania Gminy Borne Sulinowo w zakresie wychowania i opieki przedszkolnej w przedszkolach publicznyc

Na podstawie art.10 i art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art.5a ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.), art.46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 ze zm.) zawarte zostało porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Gmina Borne Sulinowo powierza a Gmina i Miasto Jastrowie przyjmuje do wykonania zadanie Gminy Borne Sulinowo w zakresie wychowania i opieki przedszkolnej w przedszkolach publicznych dotyczącego dziecka Alicji Serej zamieszkałej w miejscowości Kłomino, gmina Borne Sulinowo.

2. Gmina i Miasto Jastrowie przyjmuje prawa i obowiązki Gminy Borne Sulinowo, związane z realizacją zadania określonego w ust.1.

§ 2. Przyjęte niniejszym Porozumieniem zadanie Gmina i Miasto Jastrowie będzie wykonywać w Przedszkolu Samorządowym w Jastrowiu Oddział w Sypniewie.

§ 3. 1. Na realizację zadania określonego w §1 Gmina Borne Sulinowo zobowiązuje się do przekazywania Gminie i Miastu Jastrowie dotacji.

2. Kwota dotacji wynosi 300,00 zł miesięcznie.

3. Miesięczne kwoty dotacji przekazywane będą przez Gminę Borne Sulinowo przelewem na konto Gminy i Miasta w Jastrowiu: Bank Spółdzielczy w Jastrowiu nr rachunku: 22 8935 0009 0000 1094 2000 0050, w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc ze wskazaniem tytułu wpłaty.

4. Za miesiąc styczeń 2013r. dotacja stanowić będzie proporcjonalnie obliczoną część kwoty wskazanej w ust.2

§ 4. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą w okresie od dnia 10 stycznia 2013r. do 28 czerwca 2013r.

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień porozumienia lub nienależytego wykonania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama