| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/334/13 Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Czapurach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej, położonej w Czapurach, obejmującej działkę o nr ewid.: 127/47 i działkę o nr ewid.: 127/39 oraz część działki o nr ewid.: 127/41, nazwę "Młyńska".

§ 2. Położenie ulicy, określonej w § 1, przedstawia mapa stanowiąca załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie


Waldemar Waligórski


Uzasadnienie

W dniu 31 sierpnia 2013 r. Jakub Pyżalski, prokurent firmy Family House Sp. z o. o., złożył w Urzędzie Miejskim w Mosinie pismo w sprawie nadania nazwy "Młyńska" drodze wewnętrznej położonej w Czapurach, tj. działce o nr ewid.: 127/47 i działce o nr ewid.: 127/49 oraz części działki o nr ewid.: 127/41, które stanowią własność Family House Sp. z o.o.

Na nadanie drodze wewnętrznej nazwy "Młyńska" wyraziła również zgodę Rada Sołecka, reprezentowana przez Sołtysa wsi Czapury Waldemara Waligórskiego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/334/13
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik.PDF

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »