| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/711/2013 Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie: stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 8 i art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne u c h w a l a co następuje:

§ 1. Określa się na rok 2014 wysokość stawek podatku od środków transportowych, które wynoszą rocznie:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wyposażonego w silnik spełniający normę ochrony środowiska EURO1 wg Unii Europejskiej - 605,00 zł

1a. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie nie wyposażonego w silnik spełniający normę ochrony środowiska EURO1 wg Unii Europejskiej - 670,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie wyposażonego w silnik spełniający normę ochrony środowiska EURO1 wg Unii Europejskiej - 1.007,00 zł

2a. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie nie wyposażonego w silnik spełniający normę ochrony środowiska EURO1 wg Unii Europejskiej - 1.119,00 zł

3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton do poniżej 12 ton wyposażonego w silnik spełniający normę ochrony środowiska EURO1 wg Unii Europejskiej - 1.210,00 zł

3a. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton nie wyposażonego w silnik spełniający normę ochrony środowiska EURO1 wg Unii Europejskiej - 1.341,00 zł

4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 8 ton włącznie, wyposażonego w silnik spełniający normę ochrony środowiska EURO1 wg Unii Europejskiej - 1.410,00 zł

5a. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 8 ton włącznie, nie wyposażonego w silnik spełniający normę ochrony środowiska EURO1 wg Unii Europejskiej - 1.566,00 zł

5b. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu powyżej 8 ton i poniżej 12 ton, wyposażonego w silnik spełniający normę ochrony środowiska EURO1 wg Unii Europejskiej - 1.410,00 zł

5c. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 ton i poniżej 12 ton, nie wyposażonego w silnik spełniający normę ochrony środowiska EURO1 wg Unii - 1.566,00 zł

6. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton do 10 ton włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolne - 1.341,00 zł

7a. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą powyżej 10 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.341,00 zł

8. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. od autobusów do mniej niż 30 miejsc, wyposażonych w silnik spełniający normę ochrony środowiska EURO1 wg Unii Europejskiej - 1.410,00 zł

9a. od autobusów do mniej niż 30 miejsc, nie wyposażonych w silnik spełniający normę ochrony środowiska EURO1 wg Unii Europejskiej - 1.566,00 zł

9b. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc, wyposażonych w silnik spełniający normę ochrony środowiska EURO1 wg Unii Europejskiej - 1.778,00 zł

9c. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc, nie wyposażonych w silnik spełniający normę ochrony środowiska EURO1 wg Unii Europejskiej - 1.979,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXIX/474/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2014.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne


mgr Grzegorz Leonhard


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/711/2013
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 19 listopada 2013 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 ust. 4 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

M
Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatkowa (w złotych)

Stawka podatkowa (w złotych)

Dwie osie

12

1.936,00

2.177,00

Trzy osie

12

2.406,00

2.525,00

Cztery osie i więcej

12

29

2.540,00

2.771,00

29

2.540,00

2.771,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/711/2013
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 19 listopada 2013 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 ust. 6 uchwały

Masa całkowita zespołu pojazdów:
- ciągnik siodłowy + naczepa
- ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatkowa (w złotych)

Stawka podatkowa (w złotych)

Nie mniej niż*)

Mniej niż*)

Dwie osie

12

31

1.814,00

1.976,00

31

2.020,00

2.149,00

Trzy osie

12

36 włącznie

2.020,00

2.149,00

powyżej 36

40

2.648,00

2.786,00

40

2.648,00

2.788,00

Cztery osie i więcej

40

2.648,00

2.786,00

40

2.648,00

2.786,00

*)-z wyjątkiem dodatkowych opisów przy oznaczeniach tonażu"36"


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/711/2013
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 19 listopada 2013 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 ust. 8 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatkowa (w złotych)

Stawka podatkowa (w złotych)

Jedna oś

Od 12

do 36 włącznie

1.498,00

1.612,00

Powyżej 36

1.924,00

2.040,00

Dwie osie

Od 12

do 36 włącznie

1.498,00

1.612,00

Powyżej 36

1.924,00

2.040,00

Trzy osie i więcej

Od 12

do 36 włącznie

1.498,00

1.612,00

Powyżej 36

1.924,00

2.040,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »