| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/316/2014 Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 25 lutego 2014r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Okonek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) Rada Miejska w Okonku, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Okonek, stanowiący załącznik do uchwały z wyłączeniem części dotyczącej postępowania z odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Okonku:

1) uchwała Nr XXXVIII/197/2006 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31.01.2006 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Okonek"

2) uchwała Nr XXXIX/205/2006 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28.03.2006 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/197/06 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Okonek"

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr LVIII/316/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik - Regulamin utrzymania czystości

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

3 Z Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Odziemiec

ekspert z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »