| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Łubowo

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami ) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ( Dz.U. z 2013r, poz. 885 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015., zmienionej uchwałami Nr IV/32/2015 z dnia 12.02.2015r. i Nr V/41/2015 z dnia 31.03.2015r. , Zarządzeniami Wójta Nr 12/2015 z dnia 28.04.2015 , 14/2015 z dnia 5.05.2015 i 16/2015 z dnia 20.05.2015r. oraz uchwałą Nr VI/45/2015 z dnia 27.05.2015r. w p r o w a d z a s i ę n a s t ę p u j ą c e z m i a n y:

1. W § 1 ust. 1 i 2 :

1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zł. 24.470,00 do kwoty zł. 22.699.707,31 w tym

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę zł. 247.330,00 do kwoty zł. 21.285.047,31

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł. 271.800,00 do kwoty zł. 1.414.660,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. o kwotę zł. 10.000,00 do kwoty zł. 211.800,00 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały .

2. W § 1 ust. 1 i 2

1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zł. 494.070,00 do kwoty zł. 24.198.350,52 w tym

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł. 39.470,00 do kwoty zł. 20.587.897,52

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł. 454.600,00 do kwoty zł. 3.610.453,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) Dokonuje się przeniesień w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3) Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. 10.000,00 do kwoty zł. 594.882,00 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4) Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 446.600,00 zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Deficyt budżetu w wysokości zł. 1.498.643,21 zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie zł. 1.095.987,21 oraz przychodami z tytułu kredytów i budżetu w kwocie zł. 402.656,00.

4. Zmniejsza się kwotę planowanych rozchodów budżetu o kwotę zł. 469.600,00 do kwoty zł. 1.517.344,00 zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty zł. 2.120.000,00 , w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu zł. 200.000,00 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Pozostałe warunki uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Gminy Łubowo
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Gminy Łubowo
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Gminy Łubowo
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Gminy Łubowo
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Gminy Łubowo
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Gminy Łubowo
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Gminy Łubowo
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Gminy Łubowo
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »