reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 2 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2015r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 211, 214, 222, 235-237 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r. zmienionej Uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr V/31/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 24/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr VII/43/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 czerwca 2015r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1

- w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów o 103.099,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej,

- w § 1 ust. 1 pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o 103.099,08 zł i tak § 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015r. w kwocie 29.347.764,78 zł,

1) dochody bieżące w kwocie 23.944.427,78 zł

2) dochody majątkowe 5.403.337,00 zł";

2) w § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 77.845,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej, i tak § 1 ust. 2 pkt.1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.411.528,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.".

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust 1

- zwiększa się wydatki budżetu o 103.099,08 zł

- zwiększa się wydatki bieżące 67.999,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2 do Uchwały budżetowej,

- zwiększa się wydatki majątkowe o 35.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2a do Uchwały budżetowej, i tak § 2 ust 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015r. w kwocie 30.266.418,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22.431.541,78 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.834.877,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,";

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 77.845,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej, i tak § 2 ust. 2 pkt. 1 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.411.528,78 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,".

3. W § 7 zwiększa się zakres dotacji celowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 8 do Uchwały budżetowej.

4. W § 9 zwiększa się wydatki o 15.000,00 zł na profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i tak § 9 po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 125.250,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/56/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/56/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/56/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IX/56/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik nr 2a do uchwały nr IX/56/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/56/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/56/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/56/2015
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 2 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/56/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 2 września 2015r.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/56/2015

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 02 września 2015r.

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono poniższe dotacje i środki w rozdziałach:

- 75110 dotacja na zadania zlecone dotyczące przeprowadzenia referendum w dniu 06.09.2015r. - 7.024,00 zł,

- 80101 Szkoły podstawowe (44.246,78 zł) i 80110 Gimnazja (26.574,30 zł) dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- 80195 środki z Stowarzyszenia LGD "Trakt Piastów" na realizację zadania "Maluchy w świetlicy" -3.500,00 zł

- 85206 Wspieranie rodziny dotacja na zadania własne przeznaczone na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 15.033,00 zł. W związku z tym, że w budżecie zabezpieczono środki własne na powyższy cel, wprowadzona dotacja pozwoliła przesunąć środki własne z tego rozdziału na inne zadania.

- 85213 zwiększona dotacja na zadania własne dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 687 zł. Po stronie wydatków zwiększono plan o 859,00 zł uwzględniając udział własny gminy,

- 85216 zwiększona dotacja na zadania własne dotyczące wypłat zasiłków stałych - 1.760,00 zł,

- 85415 wprowadzono dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2015r. - "Wyprawka szkolna".

Po stronie wydatków w rozdziale 92195 przesunięto środki 5.600,00 zł zabezpieczając odpowiednie wydatki na realizację programu "Wielkopolska Odnowa Wsi" - możliwość otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego. Złożony wniosek dotyczy wyposażenia kącika czytelniczego w bibliotece prowadzonej przez Sołectwo w Śródce.

Dodatkowo zmianę analityczną po stronie wydatków majątkowych określa załącznik Nr 2a, w którym między innymi rozszerzono zakres dotacji dla Zakładu Komunalnego w rozdziale 90017 dotyczący modernizacji sieci wodociągowej w Tulcach. Zmiana ta ujęta jest również w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Lesiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama