| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Gniezno

z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),); oraz art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu 1dt (q) żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (Monitor Polski 2015 r. poz. 1025) z kwoty 53,75 zł za 1dt (q) do kwoty 40,00 zł za 1dt (q). Obniżona cena stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2016 r.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Łykowski


Uzasadnienie

Podatek rolny zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) wynosi równowartość pieniężną: - 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych, - 5 q żyta od 1 ha fizycznego dla gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosząca 53,75 zł za 1 dt (q) (M.P. z 2015 r., poz. 1025) jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2016 r..

Rada Gminy Gniezno korzystając z delegacji zawartej w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym postanowiła obniżyć średnią cenę skupu żyta przyjętą jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2016 r. na terenie Gminy Gniezno z kwoty 53,75 zł do kwoty 40,00 zł za 1dt (q) żyta. Powyższe jest konsekwencją z jednej strony potrzeb budżetu Gminy, a z drugiej uwzględnienia złej sytuacji ekonomiczno - finansowej rolnictwa w skali makro jak i mikro. W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »