reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Miedzichowo

z dnia 18 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Miedzichowo

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz.1515) oraz art. 10 i art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 849 ze zmianami), Rada Gminy Miedzichowo uchwala co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Miedzichowo wynoszą:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie525,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie735,00 zł

c) powyżej 9 t do poniżej 12 t945,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie735,00 zł

b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie1.050,00 zł

c) powyżej 9 t do poniżej 12 t1.260,00 zł

4. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 998,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca1.313,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca1.701,00 zł

§ 2. Podatki określone w § 1 należy wpłacać na rachunek bankowy BS Nowy Tomyśl
369058 0000 0000 0000 0013 0001

§ 3. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

- środki transportowe wykorzystywane do przewozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzichowo.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Miedzichowo.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Kolecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/63/2015
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 18 listopada 2015 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust.2 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna
( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


(mechaniczne)

Stawka podatkowa
( w zł. )

Stawka podatkowa
( w zł. )

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

998

1.029

13

14

1.029

1.050

14

15

1.050

1.071

15

1.071

1.315

Trzy osie

12

17

1.029

1.040

17

19

1.040

1.061

19

21

1.061

1.082

21

23

1.082

1.470

23

25

1.200

1.650

25

1.200

1.650

Cztery osie i więcej

12

25

1.680

1.817

25

27

1.817

1.890

27

29

1.890

1.995

29

31

1.995

2.575

31

1.995

2.575


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/63/2015
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 18 listopada 2015 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 4 uchwały

Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna
( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


(mechaniczne)

Stawka podatkowa
( w zł. )

Stawka podatkowa
( w zł. )

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.733

1.764

18

25

1.764

1.785

25

31

1.817

1.838

31

1.480

2.025

Trzy osie i więcej

12

40

1.310

1.809

40

1.800

2.670


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/63/2015
Rady Gminy Miedzichowo
z dnia 18 listopada 2015 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 6 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna
( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych


(mechaniczne)

Stawka podatkowa
( w zł.)

Stawka podatkowa
( w zł. )

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1.040

1.050

18

25

1.061

1.082

25

1.071

1.103

Dwie osie

12

28

1.061

1.071

28

33

1.113

1.134

33

38

900

1.350

38


1.200

1.780

Trzy osie i więcej

12

38

710

1.000

38


1.000

1.340


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych radom gmin przysługuje prawo do różnicowania wysokości stawek dla poszczególnych środków transportowych uwzględniając w szczególności: liczbę osi oraz liczbę miejsc do siedzenia.

Stawki określone w uchwale mieszczą się w granicach określonych jako minimalne dla pojazdów, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt 2, 4, 6 zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z 22 października 2015 r., w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. oraz dla pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem mieszczą się w granicach kwot podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2016 r.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama