reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/173/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 23 czerwca 2016r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/126/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 403 ust. 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/126/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zmienionej Uchwałą Nr XV/135/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 lutego 2016 r. ( Dz. Urz.Woj.Wielkopolskiego z 8 lutego 2016 r., poz. 1207 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica.
O udzieleniu dotacji w danym roku budżetowym decydować będzie kolejność złożenia kompletnych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy oraz wielkość środków zaplanowanych na dotacje w danym roku budżetowym.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Wnioski o dofinansowanie analizowane będą w minimum trzyosobowym składzie przez Komisję do spraw rozpatrywania wniosków powołaną przez Burmistrza Łobżenicy.

2. W terminie 30 dni od daty wpływu wniosku Komisja powołana przez Burmistrza Łobżenicy dokona oceny wniosku pod kątem spełnienia kryteriów wyboru inwestycji, o których mowa w § 1 uchwały.";

3) W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w terminie 30 dni od złożenia przez Wnioskodawcę niezbędnych dokumentów.".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Antoni Kapeja


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/173/16

Rady Miejskiej w Łobżenicy

z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XV/126/16 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Stosowna uchwała Nr XV/126/16 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, została podjęta na sesji Rady Miejskiej w Łobżenicy w dniu 29 stycznia 2016r. Potrzeba zmiany powyższej uchwały wynika z niewielkiej ilości wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica we wcześniej wyznaczonym terminie. Zmiana ww. uchwały pozwala mieszkańcom na ubieganie się o dofinansowanie na bieżąco, w zależności od realizacji przedsięwzięcia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama