| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/37/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Knurów Nr XLIX/752/10 z dnia 15 września 2010 r. uchwalającej zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "REJON III KOLONII" dla obszaru położonego w rejonie szkoły, pomiędzy ul. ks. A. Koziełka i ul. A. Słoniny

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 17 z 2010 r., poz. 95) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Knurów
uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla w całości Uchwałę Rady Miasta Knurów Nr XLIX/752/10 z dnia 15 września 2010 r. uchwalającą zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „REJON III KOLONII” dla obszaru położonego w rejonie szkoły, pomiędzy ul. ks. A. Koziełka i ul. A. Słoniny.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Knurów.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »