reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/94/11 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 4 października 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/78/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 23 sierpnia 2011 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków

Na podstawie art.15 ust.2 i art.16 ust.1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz.13) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm. )

Rada Miasta uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się treść warunków i zasad korzystania z przystanków usytuowanych na terenie Gminy Myszków określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XI/78/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 23 sierpnia 2011 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Myszków .

2. Wprowadza się nową treść warunków i zasad korzystania z przystanków usytuowanych na terenie Gminy Myszków określonych w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek-Kawka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/94/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 4 października 2011 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY MYSZKÓW

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Myszków, które stanowią własność Gminy Myszków lub są przez nią zarządzane, korzystać mogą wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy.

§ 2. Gmina Myszków wydaje uzgodnienia na korzystanie z przystanków autobusowych w formie pisemnej.

§ 3. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Stawkę opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu określa Rada Miasta w Myszkowie.

§ 4. Z przystanków należy korzystać zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

§ 5. Na przystankach przelotowych (nie posiadających pętli końcowych) możliwe jest zatrzymywanie się tylko na czas wsiadania lub wysiadania pasażerów bez możliwości parkowania i oczekiwania na kurs.

§ 6. Zatrzymywanie się na przystankach powinno odbywać się zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy.

§ 7. Operator publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnik zobowiązany jest do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na przystankach.

§ 8. Ewentualne wywieszenie innych informacji dla pasażerów musi być uzgodnionez podmiotem zarządzającym przystankiem.

§ 9. Zabrania się ustawienia dodatkowych słupków w celu rozwieszania rozkładów jazdy.

§ 10. Rozkład jazdy może być umieszczony wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych , tj. na słupku pod znakiem D-15 lub na wiacie przystankowej.

§ 11. 1. Organizator publicznego transportu zbiorowego zastrzega sobie prawo likwidacji bądź zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego.

2. W okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania przystanku komunikacyjnego przewoźnik i operator ma prawo do korzystania z przystanków zamiennych.

Przewodnicząca Rady Miasta


Halina Skorek-Kawka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama