| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 89(XV)2011 Rady Gminy Poraj

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 194(XXXIV)2005 Rady Gminy Poraj z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 146, poz. 4042).

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 89(XV)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 89(XV)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89(XV)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 89(XV)2011
Rady Gminy Poraj
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »