| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/117/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XI/97/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia i poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 17 ust.1 pkt 1, art.19 pkt 1   lit. b) i   pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. - Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.), pkt 4   lit.b) obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 roku (M.P. Nr 95,poz.961) oraz w   związku z   Uchwałą Nr XXI/132/08 Rady Gminy Porąbka z   dnia 28 sierpnia 2008 r. w   sprawie ustalenia miejscowości, w   której pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 173, poz.3186)  

Rada Gminy Porąbka  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

W Uchwale Nr XI/97/2011 Rady Gminy Porąbka z   dnia 5   grudnia 2011 r. w   sprawie ustalenia i   poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w   miejscowości Porąbka na 2012 rok paragraf 2   ust.2 i   3 otrzymuje brzmienie: "   2.   Jako inkasentów opłaty miejscowej określa się:  

a)   Pana Bogusława MADEJ - Firma Usługowa "MADEX" Węgierska Górka ul. Zielona 183, Ośrodek Turystyczno - Wypoczynkowy "Bukowiec" 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 73,  

b)   Państwo Irenę i   Ryszarda FRĄSZCZAK -   Gospodarstwo Agroturystyczne 43-353 Porąbka, ul. Palenica 35,  

c)   Panią Agnieszkę SMYTH - Gospodarstwo Agroturystyczne 43-353 Porąbka, ul. Bielska 13,  

d)   Panią Danutę SZYMALSKĄ - Gospodarstwo Agroturystyczne 43-353 Porąbka, ul. Źródlana 2,  

e)   Panią Jadwigę RYŁKO - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w   Krakowie, Inspektorat w   Żywcu ul. Bracka 30 ( wynajem pokoi gościnnych 43-353 Porąbka, ul. Sadowa 17),  

f)   Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 43-353 Porąbka, ul. Kozubnicka 5   ( wynajem pokoi gościnnych),  

g)   Panią Magdalenę SADLIK - inspektora Urzędu Gminy Porąbka ds.ewidencji ludności,  

h)   Pana Zbigniewa TARGOSZ - pracownika Urzędu Gminy zatrudnionego na stanowisku pomoc administracyjna ds. sołectwa Porąbka.  

3.   Za inkaso opłaty miejscowej dla podmiotów wymienionych w   powyższym ust.2 litera a) do f) ustala się wynagrodzenie w   wysokości 5% zainkasowanych opłat."  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »