| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 9 Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 6 lutego 2012r.

do Porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r

zawarty pomiędzy :

Powiatem Wodzisławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu , w imieniu którego działają:

Starosta Powiatu Wodzisławskiego - Tadeusz Skatuła

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego - Dariusz Prus

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Mariusza Rakowskiego

a

Miastem Rydułtowy , reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Rydułtowy - Kornelię Newy

§ 1. W myśl postanowienia §3 ust. 1 porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005r., strony zgodnie oświadczają, że §2 ust. 2 powołanego porozumienia otrzymuje brzmienie: „2. W roku budżetowym 2012 na realizację zadań, o których mowa w §1 Powiat Wodzisławski przekaże Miastu Rydułtowy dotację w łącznej wysokości 245.581,00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 5. Aneks niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego Powiat Wodzisławski otrzymuje dwa egzemplarze, a Miasto Rydułtowy jeden egzemplarz.

Burmistrz Miasta Rydułtowy


Kornelia Newy

Starosta Powiatu Wodzisławskiego


Tadeusz Skatuła


Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego


Dariusz Prus


Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego


Mariusz Rakowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Madejski Sasiński Starowicz radcowie prawni

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »