reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 12 stycznia 2012r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach (ul. Konarskiego 16)

§ 1.

1) Miasto Gliwice zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Bieruńsko-Lędziński na kursach w Zakładzie Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach (ZKZ ODiDZ).

2) Szkoły zawodowe dla których Powiat Bieruńsko-Lędziński jest organem prowadzącym, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia prześlą do ZKZ ODiDZ imienny wykaz uczniów z poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia w ZKZ ODiDZ, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w danym roku szkolnym.

3) Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w ZKZ ODiDZ w Gliwicach w roku 2012 wynosi 65 osób.

§ 2.

1) Koszt szkolenia 1 ucznia na kursach organizowanych w ZKZ ODiDZ w Gliwicach w roku 2012 strony ustalają następująco:

- kurs I stopnia - czterotygodniowy dla klas I 350,00 zł

- kurs II stopnia - czterotygodniowy dla klas II – 350,00 zł

- kurs III stopnia - czterotygodniowy dla klas III – 350,00 zł

2) Powiat Bieruńsko-Lędziński zobowiązuje się do udzielenia Miastu Gliwice dotacji celowej za kształcenie uczniów w 2012 roku w ZKZ ODiDZ w Gliwicach, w kwocie łącznej nieprzekraczającej 22 750,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysięce siedemset pięćdziesiąt złotych), odpowiadającej iloczynowi skierowanych uczniów i kosztu kursów, o których mowa w pkt. 1.

3) Powiat Bieruńsko-Lędziński dokona przelewu należnej kwoty na rachunek Miasta Gliwice:

ING Bank Śląski S.A. 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252

w terminie 14 dni po otrzymaniu obciążenia wystawionego przez ZKZ ODiDZ w Gliwicach.

4) Termin wykorzystania dotacji ustala sie na dzień 31 grudnia 2012 r.

5) Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji ustala sie na dzień 14 stycznia 2013 r.

6) Podstawą rozliczenia udzielonej przez Powiat Bieruńsko-Lędziński dotacji będą imienne listy uczniów kształcących się na poszczególnych kursach organizowanych przez ZKZ ODiDZ w Gliwicach.

7) Rozliczenie w formie pisemnej zawierające informację o wysokości środków finansowych, zostanie przekazane do 14 stycznia 2013 r.

8) W przypadku skierowania do przeszkolenia w ZKZ ODiDZ w Gliwicach większej liczby uczniów niż określona w § 1 ust. 3 porozumienia, wyrównanie należnych miastu Gliwice kosztów z tego tytułu nastąpi po podpisaniu aneksu do porozumienia.

§ 3.

1) Niniejsze porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r.

2) Zmiany treści niniejszego porozumienia wprowadzane będą w formie pisemnych aneksów.

3) Strony przewidują możliwość przedłużania czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne.

§ 4.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5.

Porozumienie wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

1) Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

2) Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

STAROSTA


Bernard Bednorz


WICESTAROSTA


Henryk Barcik

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA


Krystian Tomala

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama