| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.163.2012 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie likwidacji I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Gen.J.Hallera 6 w Rudzie Śląskiej dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska

Na podstawie art. 59 ust. 1   i art. 5c pkt 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 12 pkt 8   lit. i   oraz art. 92 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   poźniejszymi zmianami) i   art. 12 ust. 1   pkt 2   ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U z   2009 r. Nr 157, poz.1240 z   późniejszymi zmianami), art.19 ust. 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991 r. o   związkach zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 79, poz. 854 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 4   ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późniejszymi zmianami) po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w   Katowicach oraz zaopiniowaniu przez właściwe statutowe władze związków zawodowych, na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Ruda Śląska  
uchwala:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 r. zlikwidować I   Technikum Uzupełniające dla Dorosłych z   siedzibą przy ul. Gen.J.Hallera 6   w Rudzie Śląskiej.  

§   2.   Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego I   Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w   Rudzie Śląskiej przekazać Śląskiemu Kuratorowi Oświaty w   Katowicach, w   terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.  

§   3.   Mienie zlikwidowanej szkoły staje sie mieniem i   majątkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1   w Rudzie Śląskiej z   siedzibą przy ul. Gen.J.Hallera 6.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Józef   Osmenda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »