| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/222/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 25 czerwca 2012r.

w sprawie określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w powiatowym regularnym przewozie osób dla którego organizatorem jest Powiat Wodzisławski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 34a ust. 2   ustawyz dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z   2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zmianami)  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Wysokość opłaty dodatkowej w   powiatowych przewozach pasażerskich ustalana jest jako wielokrotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, stosowanego przez operatora w   dniu przewozu.  

2.   Opłata dodatkowa, o   której mowa w   § 1   ust. 1   jest pobierana od pasażeraw następujących przypadkach i   wynosi:  

1)   w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu – 50 krotność ceny,  

2)   w przypadku braku ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu – 40 krotność ceny,  

3)   w przypadku niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy lub zwierzęta albo naruszenie przepisów o   ich przewozie – 20 krotność ceny;  

4)   w przypadku spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania środka transportu lub zmiany jego trasy przejazdu – 150 krotność ceny.  

§   2.   W przypadku okazania ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu w   ciągu 7   dni w   siedzibie operatora,  opłatę o   której mowa w   § 1   ust. 2   pkt 2   umarza się.  

§   3.   W przypadku umorzenia opłaty dodatkowej podróżny uiszcza opłatę manipulacyjną  
w wysokości 10 % opłaty ustalonej w   sposób określony w   § 1   ust. 2   pkt 2.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wodzisławskiemu.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »