| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/659/12 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 9 ust. 9 -12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. Nr 79, poz. 533 z późn. zm.).

§ 2. Deklaracje powinny zostać przesłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

§ 3. Deklaracje muszą zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.u. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)

§ 4. Deklaracje przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miasta Mysłowice w momencie otrzymania formularza podatkowego automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

                                                                                                               

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »