| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/138/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 3 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze.zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a)               zwiększa się o kwotę                                                                                                                               10000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

b)               dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                                                     34835403,07               w tym:

- dochody bieżące                                                                                                                               32161121,07
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           518372,65
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

- dochody majątkowe                                                                                                                               2674282,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           1204995,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

2) Wydatków budżetowych

a) zwiększa się o kwotę                                                                                                                               91000,00

b) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                               81000,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                                     40794719,21 w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                               31290822,79
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           648155,88  mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3              

- wydatki majątkowe                                                                                                                               9503896,42
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                           2976351,32  mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

§ 2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                 23684757,39 w tym:                                                                                                                              

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie                                                                       16887780,18

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                                                       6796977,21

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                                                               2826637,52

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                     3703272,00

d) obsługa długu                                                                                                                                             428 000,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                                           648155,88

§ 3. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2012 i przewidzianych w niej załącznikach i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/138/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/138/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/138/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/138/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/138/12
Rady Gminy Kozy
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

przychody

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

N Dorfina – niezależni doradcy finansowi

Doradcy finansowi N Dorfina

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »