| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 79/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie podziału Gminy Goleszów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Goleszów Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Goleszów na 11 stałych obwodów głosowania.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XL/340/02 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Goleszów na stałe obwody głosowania, ich granic i numerów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka


Załącznik do Uchwały Nr 79/2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia 20 listopada 2012 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Goleszów Dolny

Gimnazjum ul. Szkolna 2 Goleszów

2

Sołectwo Goleszów Górny

Dom Kultury ul. Cieszyńska 25 Goleszów

3

Sołectwo Goleszów Równia

Dom Ludowy ul. Osiedlowa 13 Goleszów

4

Sołectwo Bażanowice

OSP ul. Cieszyńska 17 Bażanowice

5

Sołectwo Kozakowice

OSP ul. dra Andrzeja Cinciały 35 Kozakowice Górne

6

Sołectwo Kisielów

OSP ul. Główna 1 Kisielów

7

Sołectwo Godziszów

OSP Godziszów 150

8

Sołectwo Dzięgielów

Szkoła Podstawowa ul. Cieszyńska 4 Dzięgielów

9

Sołectwo Puńców

OSP ul. Cieszyńska 98 Puńców

10

Sołectwo Cisownica

Świetlica Gminna Cisownica 79

11

Sołectwo Leszna Górna

Świetlica Gminna ul. Główna 54 Leszna Górna

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »