| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII.178.2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie zasad i trybu użytkowania sali bankietowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu oraz sali bankietowej klubu "Kuba" w Lasie

Na podstawie art. 40 ust. 2   pkt. 4   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591, z   póź. zm.) oraz art. 4   ust. 1   pkt. 2   ustawy z   dnia 20 grudnia 1996 r. o   gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z   2011r., Nr 45, poz. 236, z   póź. zm.)  

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:  

§ 1.  

Sala bankietowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w   Ślemieniu oraz sala bankietowej klubu „Kuba” w   Lasie pozostaje pod nadzorem Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w   Ślemieniu zgodnie z   założeniami inwestycyjnymi.  

§ 2.  

1.   Sala bankietowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w   Ślemieniu oraz sala bankietowa klubu „Kuba” w   Lasie wraz z   zapleczem kuchennym jest ogólnodostępna.  

2.   Korzystanie z   sal bankietowych, o   których mowa w   ust. 1   jest odpłatne. Odpłatność za wynajem sali następuje na zasadach rynkowych za wyjątkiem przypadków określonych w   § 5.  

3.   Wysokość opłaty ustalana jest przez Wójta Gminy Ślemień.  

4.   Wynajem sali bankietowej odbywa się na podstawie umowy najmu zawartej z   Dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w   Ślemieniu.  

§ 3.  

Nadzór nad właściwym korzystaniem z   sali bankietowej, sprzętu i   urządzeń sprawuje wynajmujący salę bankietową.  

§ 4.  

Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z   sali bankietowej odpowiedzialność ponoszona jest wg zasad określonych w   Kodeksie Cywilnym.  

§ 5.  

Do korzystania z   sali bankietowej na preferencyjnych warunkach finansowych są uprawnieni:  

1.   Jednostki organizacyjne Gminy Ślemień zgodnie ze statutem Gminy Ślemień.  

2.   Jednostki pomocnicze Gminy Ślemień.  

3.   Organizacje rolnicze działające na terenie Gminy Ślemień.  

4.   Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Ślemień.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.  

§ 7.  

Tracą moc: uchwała nr XLI/275/2006 Rady Gminy Ślemień z   dnia 9   czerwca 2006 r. w   sprawie stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Ślemień.  

§ 8.  

1.   Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w   Dzienniku, o   którym mowa w   ust.1  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Micor

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »