| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 146/13 Wojewody Śląskiego

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Porąbka w okręgu wyborczym nr 3

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399), w związku z uchwałą Nr XXVI/249/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Sławomira Nalborczyka przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Porąbka w trzymandatowym okręgu wyborczym nr 3.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, będzie wybierany 1 radny.

§ 3. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 8 września 2013 r.

§ 4. Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 146/13
Wojewody Śląskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Porąbka

Termin wykonania
czynności wyborczej[1])

Treść czynności

do 10 lipca 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Porąbka w okręgu wyborczym nr 3

do 20 lipca 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Porąbka, informacji o okręgu wyborczym nr 3, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Porąbce dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Porąbka

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy Porąbka w okręgu wyborczym nr 3

do 22 lipca 2013 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Porąbce

do 25 lipca 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w Porąbce

do 9 sierpnia 2013 r.
do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Porąbce list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym nr 3, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Porąbka

do 16 sierpnia 2013 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Czańcu

do 18 sierpnia 2013 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Porąbce numerów list dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w okręgu wyborczym nr 3

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Porąbka, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 3 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Czańcu

do 24 sierpnia 2013 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Porąbce o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 25 sierpnia 2013 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Porąbce Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Czańcu

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Porąbka

do 29 sierpnia 2013 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

6 wrzesień 2013 r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

7 wrzesień 2013 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Czańcu spisu wyborców

8 września 2013 r.
godz. 800- 2200

- głosowanie


[1]) Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) –  jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »