| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 146/13 Wojewody Śląskiego

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Porąbka w okręgu wyborczym nr 3

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399), w związku z uchwałą Nr XXVI/249/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Sławomira Nalborczyka przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Porąbka w trzymandatowym okręgu wyborczym nr 3.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, będzie wybierany 1 radny.

§ 3. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 8 września 2013 r.

§ 4. Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 146/13
Wojewody Śląskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Porąbka

Termin wykonania
czynności wyborczej[1])

Treść czynności

do 10 lipca 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Porąbka w okręgu wyborczym nr 3

do 20 lipca 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Porąbka, informacji o okręgu wyborczym nr 3, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Porąbce dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Porąbka

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy Porąbka w okręgu wyborczym nr 3

do 22 lipca 2013 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Porąbce

do 25 lipca 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w Porąbce

do 9 sierpnia 2013 r.
do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Porąbce list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym nr 3, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Porąbka

do 16 sierpnia 2013 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Czańcu

do 18 sierpnia 2013 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Porąbce numerów list dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w okręgu wyborczym nr 3

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Porąbka, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 3 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Czańcu

do 24 sierpnia 2013 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Porąbce o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 25 sierpnia 2013 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Porąbce Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Czańcu

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Porąbka

do 29 sierpnia 2013 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

6 wrzesień 2013 r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

7 wrzesień 2013 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Czańcu spisu wyborców

8 września 2013 r.
godz. 800- 2200

- głosowanie


[1]) Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) –  jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »