Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 1731/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 8 stycznia 2014r.

w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na uchwałę Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2006 r. nr XXXVI/362/06 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe