Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Chorzów

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/474/08 Rady Miasta z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Tekst pierwotny

Na podstawie art.16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn.zmianami) ogłasza się w załączniku niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXVII/474/08 Rady Miasta z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:

1. uchwała Nr XXXIX/731/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/474/08 Rady Miasta z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. poz.7493),

2. uchwała Nr XLIII/835/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/474/08 Rady Miasta z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. poz.2139),

3. uchwała Nr XLV/879/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/474/08 Rady Miasta z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wpisanym do rejestru zabytków, (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 6 czerwca 2014 r. poz.3130).

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Obwieszczenia Nr ....................
Rady Miasta Chorzów
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe