Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczyrk

z dnia 24 marca 2014r.

z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U.z 2011, Nr 197, poz.1172 z późn.zm.) przedkładam tekst sprawozdania zgodnie z załącznikami. 

Burmistrz Miasta Szczyrk


Wojciech Bydliński


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 18/2014 z dnia 24 marca 2014r. - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2013 rok


Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 18/2014 z dnia 24 marca 2014r. - Wykonanie planu finansowego za 2013r. Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im.Jana Więzika w Szczyrku


Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 24 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2014 Burmistrza Miasta z dnia 24 marca 2014r. - Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Szczyrk na dzień 31.12.2013r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe