Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 17/15 Starosty Zawierciańskiego

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul. Rzemieślnicza 9

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 pkt 15, art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.),

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu w 2015 roku na kwotę: 2.805,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Krzysztof Wrona

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe