| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 885)

Rada Gminy Wilkowice uchwala:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na rok 2015" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 283.666,00 złotych, w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 168.666,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę 25.590,00 złotych

2) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę 11.223,00 złote

3) zwiększyć dochody z subwencji o kwotę 131.853,00 złote

2. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 115.000,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę 115.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu gminy na rok 2015" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 283.666,00 złotych, w tym:

1. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 93.813,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 74.023,00 złote

2) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 19.790,00 złotych

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 189.853,00 złote, w tym:

1) zwiększyć środki na zadania własne o kwotę 397.600,00 złotych

2) zmniejszyć wydatki na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę - 207.747,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2015 roku" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 6 "Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 13 "Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 "Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 10 "Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 15 "Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów

42.158.704,11 złotych

Plan wydatków

42.449.681,11 złotych

Planowany deficyt budżetowy

290.977,00 złotych

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 25 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »