| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/107/2015 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 20 października 2015r.

w sprawie wzniesienia obelisku pamiątkowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U z 2015r., poz. 1515) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Gminnego Koła Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z siedzibą w Tąpkowicach

Rada Gminy Ożarowice
uchwala, co następuje

§ 1. Wyrazić zgodę na wzniesienie i lokalizację w Gminie Ożarowice obelisku pamiątkowego wraz z następującą treścią tablicy pamiątkowej:

Poległym i pomordowanym w walce o wolność i niepodległość naszej ojczyzny w hołdzie ich pamięci - Wspólnota Samorządowa Gminy Ożarowice oraz Gminne Koło Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego".

§ 2. Ustalić lokalizację obelisku przy ul. Tarnogórskiej na działce nr 233/15 ujawnionej KW 19304 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, stanowiącej własność Gminy Ożarowice. Usytuowanie obelisku określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


mgr Grażyna Tyrała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/107/2015
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 20 października 2015 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »