Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4110-9/2016/163/RZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 8 marca 2016r.

w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Tekst pierwotny

Dziś, na wniosek z dnia 19 stycznia 2016 r. Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił temu przedsiębiorcy koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła, o której mowa w art 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Zmiana była związana z likwidacją kotłowni w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Szkolnej 10 i przyłączeniem obiektu dotychczas zasilanego z tej kotłowni do miejskiej sieci ciepłowniczej Wodzisławia Śląskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe