Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/309/16 Rady Miasta Zabrze

z dnia 11 lipca 2016r.

zmieniająca Uchwałę nr XXIV/321/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.06.2012 r. w sprawie Statutu Miasta Zabrze

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W miejsce dotychczasowego Załącznika Nr 10 do Statutu Miasta Zabrze (Wykaz Miejskich Jednostek Organizacyjnych) wprowadza się nowy załącznik zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XVIII/190/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/321/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.06.2012 r. w sprawie Statutu Miasta Zabrze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/309/16
Rady Miasta Zabrze
z dnia 11 lipca 2016 r.

Wykaz Miejskich Jednostek Organizacyjnych

Załącznik nr 10 do Statutu Miasta Zabrze

Lp.

Typ jednostki

Nazwa jednostki organizacyjnej

Adres

1.

Jednostka budżetowa

Urząd Miejski w Zabrzu

ul. Powstańców Śląskich 5-7

2.

Jednostka budżetowa

Dom Pomocy Społecznej Nr 1

ul. Jana Matejki 62

3.

Jednostka budżetowa

Dom Pomocy Społecznej Nr 2

ul. Jaskółcza 11

4.

Jednostka budżetowa

Dom Pomocy Społecznej Nr 3

ul. Wiktora Brysza 3

5.

Jednostka budżetowa

Izba Wytrzeźwień

ul. Wolności 94

6.

Jednostka budżetowa

Miejski Ogród Botaniczny

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 60

7.

Jednostka budżetowa

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. 3 Maja 16

8.

Jednostka budżetowa

Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych

ul. 3 Maja 16

9.

Jednostka budżetowa

Zabrzański Kompleks Rekreacji

al. Wojciecha Korfantego 18

10.

Jednostka budżetowa

Straż Miejska

ul. Pawła Stalmacha 9

11.

Jednostka budżetowa

Żłobek Miejski

ul. Buchenwaldczyków 32

12.

Jednostka budżetowa

Dom Dziecka

ul. Park Hutniczy 15

13.

Jednostka budżetowa

Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży

ul. Dr. Henryka Jordana 2/11

14.

Jednostka budżetowa

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami

Plac Warszawski 10

15.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 1

ul. Władysława Reymonta 52

16.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 3

ul. Św. Jana 8

17.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 6 im. Chatka Niedźwiadka

ul. Dr. Henryka Jordana 59

18.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 7

ul. Wolności 215a

19.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 8

ul. Filipiny Płaskowickiej 3

20.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 9

ul. Jana Matejki 64

21.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 11

ul. Aleksandra Fredry 21

22.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 12

ul. Św. Urbana 2b

23.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 14 im. Promyczek

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 1

24.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 16

ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 96

25.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 18 im. Karolinki

ul. Antoniego Rolnika 33

26.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 19

ul. Marii Konopnickiej 1

27.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 20

ul. 3 Maja 89a

28.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 23

ul. Pawła Ślęczka 9

29.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 25

ul. Cieszyńska 33

30.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 27

ul. Św. Wojciecha 4a

31.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 28 im. Janoscha

ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 35

32.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 29

ul. Ignacego Paderewskiego 53

33.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 33 im. Majki Jeżowskiej

ul. Jana III Sobieskiego 3b

34.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Wiktora Brysza 4

35.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 35

ul. Fryderyka Chopina 26

36.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 36

ul. Jana Heweliusza 36

37.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 38

ul. Ludwika Zamenhofa 4a

38.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 39

ul. Księcia Henryka Pobożnego 5

39.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 41

ul. Nyska 21

40.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 43

ul. Klonowa 2

41.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 45

ul. Kopalniana 7

42.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 46

ul. Pokoju 37

43.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 47 im. Janusza Korczaka

ul. Kalinowa 9a

44.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Prof.Tadeusza Kotarbińskiego 16

45.

Jednostka budżetowa

Przedszkole Nr 49

ul. Sportowa 42

46.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Sportowa 5

47.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego

ul. Królewska 4

48.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej

ul. Klonowa 23

49.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Wyspiańskiego

ul. Pokoju 41

50.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

ul. Ks. Józefa Londzina 2

51.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

ul. Gdańska 10

52.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona

ul. Czołgistów 1

53.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Wincentego Pstrowskiego

ul. Józefa Lompy 78

54.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte

ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98

55.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich

ul. Wacława Karczewskiego 10

56.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Jurija Gagarina

ul. Bytomska 26

57.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Władysława Broniewskiego

ul. Bytomska 94

58.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Tadeusza Kościuszki

ul. Johanna Pestalozziego 16

59.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Norberta Kroczka

ul. Tarnopolska 85

60.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Jana Pawła II

ul. Prof.Tadeusza Kotarbińskiego 18

61.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 26 im. "Rodła"

ul. Stanisława Ogórka 9

62.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 28 i. Miłośników Rokitnicy

ul. Ireny Kosmowskiej 43

63.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 30

ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11

64.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 31

ul. Dr. Henryka Jordana 7

65.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima

Plac Warszawski 6

66.

Jednostka budżetowa

Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Leona Kruczkowskiego

ul. Buchenwaldczyków 25

67.

Jednostka budżetowa

Gimnazjum Nr 9 im. Wojciecha Korfantego

ul. Olchowa 2

68.

Jednostka budżetowa

Gimnazjum Nr 12

ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1

69.

Jednostka budżetowa

Gimnazjum Nr 16 im. Bohaterów Monte Cassino

ul. Lucjana Szenwalda 2

70.

Jednostka budżetowa

Gimnazjum Nr 20 im. Polskich Himalaistów

ul. Jana Kasprowicza 7

71.

Jednostka budżetowa

Gimnazjum Nr 24 im. Henryka Jordana

ul. Ludwika Zamenhofa 56

72.

Jednostka budżetowa

Gimnazjum Nr 25

ul. Prof.Tadeusza Kotarbińskiego 18

73.

Jednostka budżetowa

Gimnazjum Nr 29

ul. Budowlana 26

74.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Wolności 323

75.

Jednostka budżetowa

Centrum Edukacji

ul. 1 Maja 12

76.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego

ul. 3 Maja 118

77.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Zamkowa 2

78.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29

79.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 74

80.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7

ul. Daleka 2

81.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8

ul. Ks. Jerzego Badestinusa 30

82.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9

ul. Gwarecka 15

83.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego

ul. Fryderyka Chopina 26

84.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11

ul. Henryka Sienkiewicza 33

85.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12

ul. Gen. Władysława Andersa 64

86.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Ks. Józefa Wajdy 7

87.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14

ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98

88.

Jednostka budżetowa

Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego

ul. Zwrotnicza 11

89.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 16

ul. Cmentarna 7

90.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Nr 17

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58

91.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Nr 18

ul. Konrada Sitki 55

92.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Nr 20

ul. Jurija Gagarina 2

93.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego

ul. Filipiny Płaskowickiej 2

94.

Jednostka budżetowa

Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego im. prof. Sylwestra Kaliskiego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58

95.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych

ul. Franciszkańska 4

96.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

Plac Romualda Traugutta 1

97.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Spożywczych im. dr Bronisława Hagera

ul. Franciszkańska 13

98.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Specjalnych Nr 38

ul. Ks. Konstantego Damrota 33

99.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Specjalnych Nr 39

ul. Michała Wolskiego 10

100.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Specjalnych Nr 40

ul. Bytomska 24

101.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Specjalnych Nr 41

ul. Marii Konopnickiej 3

102.

Jednostka budżetowa

Zespół Szkół Specjalnych Nr 42

ul. Henryka Sienkiewicza 43

103.

Jednostka budżetowa

Zespół Przedszkoli Nr 1

ul. Św. Wawrzyńca 49

104.

Jednostka budżetowa

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1

ul. Tarnopolska 50

105.

Jednostka budżetowa

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2

ul. 3 Maja 12

106.

Jednostka budżetowa

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3

ul. Opolska 29

107.

Jednostka budżetowa

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 "Centrum Edukacji Twórczej"

ul. Ks. Doktora Antoniego Korczoka 98

108.

Jednostka budżetowa

Miejska Bursa Szkolna

ul. Franciszkańska 13a

109.

Jednostka budżetowa

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

ul. 3 Maja 95

110.

Jednostka budżetowa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. 3 Maja 93a

111.

Instytucja kultury

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

112.

Instytucja Kultury

Dom Muzyki i Tańca

ul. Gen. Charlesa de Gaulle'a 17

113.

Instytucja Kultury

Filharmonia Zabrzańska

ul. Park Hutniczy 7

114.

Instytucja Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Ks. Józefa Londzina 3

115.

Instytucja Kultury

Miejski Ośrodek Kultury

ul. 3 Maja 91a

116

Instytucja Kultury

Muzeum Miejskie

ul. 3 Maja 6

117.

Instytucja Kultury

Teatr Nowy

Plac Teatralny 1

118.

Spółka

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

ul. Wolności 215

119.

Spółka

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Jana Matejki 6

120.

Spółka

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Johanna Goethego 3

121.

Spółka

Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Plac Warszawski 10

122.

Spółka

Stadion w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Franklina Roosevelta 81

123.

Spółka

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4

124.

Spółka

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o. o.

ul. Karola Miarki 8

125.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

ul. Park Hutniczy 6

126.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

ul. 3 Maja 10

127.

Jednostka budżetowa

Powiatowy Urząd Pracy

pl. Krakowski 9

128.

Jednostka budżetowa

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

ul. Piastowska 11

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe