Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 268/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 30 września 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe