Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/338/16 Rady Miasta Knurów

z dnia 16 listopada 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe