Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/122/2016 Rady Gminy Milówka

z dnia 21 listopada 2016r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Milówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe