Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr FN.031.2.2016 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie; Wójta Gminy Hażlach

z dnia 1 grudnia 2016r.

w sprawie powierzenia Wójtowi zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe