Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 143/XXV/2016 Rady Gminy Popów

z dnia 24 listopada 2016r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe