Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/281/16 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 listopada 2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Zawiercie na lata 2017 - 2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe