Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.573.2016 Wojewody Śląskiego

z dnia 8 grudnia 2016r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 289/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zmiany statutu Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Lompy w Lublińcu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe