Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Zawiercie; Zarządu Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 28 grudnia 2016r.

do Porozumienia zawartego w dniu 24 września 2007 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zawierciu zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu zawierciańskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe