Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 331/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 26 stycznia 2017r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe