Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr SP.0050.2.92.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Rudzie Śląskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe