Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/202/2017 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 29 marca 2017r.

zmieniającą uchwałę nr XXXIX/318/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 maja 2010 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pszów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe