Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 544.XL.2017 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe