Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 278(XXXIV)17 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 kwietnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału Gminy Poraj na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe